Ondernemersadvies

Als ondernemersadviseur / management consultant geven wij advies op tal van gebieden die een moderne onderneming kenmerken o.a.:

 

DGA-advies

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geeft vaak al zijn aandacht aan het tot bloei brengen van zijn onderneming. In de praktijk blijkt vaak dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de eigen positie en toekomst. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

 

Opvolging

Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang dat opvolging van bestuurders en/of DGA goed en tijdig is geregeld. Dit vergt zorgvuldige planning en begeleiding. Wij kunnen u helpen bij het inventariseren van de (on)mogelijkheden en eventueel ondersteunen bij het vinden van een gekwalificeerde opvolger.

 

Administratieve  en interne organisatie

De ruggengraat van ieder bedrijf is de administratieve en interne organisatie. Dit raakt alle bedrijfsprocessen en bedrijfsonderdelen. Het in kaart brengen van de functies en processen binnen de organisatie schept duidelijkheid voor medewerkers en directie; men weet binnen welke kaders het werk kan worden ingevuld en wie waarvoor verantwoordelijk is. Onze ervaring bij het opzetten en optimaliseren van het management informatiesysteem kan u helpen om uw bedrijf goed te besturen.

 

Financieringsvraagstukken

Wij helpen bij het doorrekenen van de optimale rendementsverhouding van eigen en vreemd vermogen en de aanpassing van de financieringsstructuur.

Ook kunnen wij een rol spelen bij de financiële kwantificering en objectivering van de ondernemingsdoelstellingen en (nieuwe) projecten.

 

Fomab ondernemersadvies

 

Personeelszaken

Uw personeel is van grote waarde voor uw onderneming. Een goed personeelsbeleid is dan ook belangrijk. Wij helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, bestrijding ziekteverzuim en de beoordeling en evaluatie van personeelsleden.

 

Juridische zaken

Bij specialistische juridische vraagstukken (bijvoorbeeld onderhandelingen met derden)  kunnen wij u van dienst zijn. Door kennis van de gehele organisatie kunnen wij de juiste vragen stellen aan de een juridisch specialist en er voor zorgen dat u de juridische ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Een strakke coördinatie vanuit een ondernemersperspectief scheelt u uiteindelijk tijd en geld en vergroot de kans op succes.

 

Coaching en toezicht houden

Als eigenaar, commissaris of bestuurder moet u veelomvattende besluiten nemen waarvoor een goede afweging vereist is. Het is dan prettig om een klankbord te hebben waar u in vertrouwen mee kunt sparren en dat u kan coachen bij uw werkzaamheden. FOMAB heeft adviseurs die u als coach kunnen ondersteunen. Ook kunnen wij u bijstaan bij het toezicht op uw organisatie door stichtingsbestuurders en commissarissen te leveren.