Revitalisering

Organisaties veranderen geregeld van koers. Soms gedwongen door de omstandigheden en soms uit vrije wil. Bij zulke ingrijpende veranderingen is gedegen onafhankelijk advies wenselijk. FOMAB beschikt over de instrumenten om u te helpen deze koerswijzigingen succesvol te laten verlopen.

 

Getrapte dienstverlening: van quick scan tot coaching

Met behulp van een 'quick scan'-methode (een organisatie- en omgevinganalyse) brengen we de organisatie in kaart. Zijn zaken als strategie, organisatiestructuur, mensen, middelen en processen op juiste wijze op elkaar afgestemd? Deze gebieden worden door onze experts onderzocht en getoetst.

Zo kunnen we de organisatie adviseren over noodzakelijke maatregelen voor de korte termijn, maar ook over structurele oplossingen voor een langere periode. Wij doen dit in een verbeteringsplan.

Vervolgens gaan we over tot de implentatie van de adviezen uit het verbeteringsplan. Wij lopen niet weg na een rapport, maar gaan met u aan de slag om de revitalisering tot een succes te maken.

Tot slot blijven wij op afstand betrokken bij uw onderneming door middel van coaching en advisering om van tijd tot tijd de ingezette veranderingen bij te sturen en de koers vast te houden.

 

Quick Scan

De oorzaken van teruggang of de voorkoming hiervan sporen wij op via een "quick scan". Binnen enkele dagen tot enkele weken - afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie - houden wij de bindende elementen die bepalend zijn voor het succes van de onderneming tegen het licht. Met onze quick scan geven wij snel inzicht in de aard, ernst en omvang van de situatie. De quick scan dient als startpunt voor het vinden van de oplossingen.

 

Verbeteringsplan

Nadat via een quick scan de problemen in kaart zijn gebracht stellen we in nauw overleg met de directie een verbeteringplan op. Dit plan houdt rekening met de beschikbare tijd, mensen en middelen, maar ook met de urgentie en noodzaak om maatregelen te treffen. Het plan bevat een duidelijke prioriteitstelling en geeft antwoord op de 3W's: Wie doet Wat en Wanneer.

 

Implementatie

Vervolgens dient het verbeteringsplan op een vakkundige en tactvolle manier te worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is om de noodzaak tot aanpassingen, over te brengen op de medewerkers van de organisatie. Vooral in deze fase weet FOMAB zich te onderscheiden van andere adviseurs door een daadkrachtige aanpak. Advies moet vanaf het papier in de praktijk gebracht worden.

 

Coaching en advisering

Na de implementatie is het zaak de weg omhoog vast te houden. Door op gezette tijden met de opdrachtgever de vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen te bespreken kunnen koerswijzigingen tijdig bepaald en ingezet worden.